Notice Board

Cau Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu mis nesaf ar gyfer gwaith adnewydduBrecon Household Waste Recycling Centre to close for refurbishment next month

24 Hydref 2023
  Hoffai Cyngor Sir Powys eich atgoffa y bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu ar Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech yn cau dros dro ddydd Iau 16 Tachwedd fel bod gwaith uwchraddio diogelwch pwysig yn cael ei wneud i wella profiad y defnyddiwr ar y safle.   Tra bod y ganolfan ailgylchu ar gau, bydd trigolion sy’n dymuno ailgylchu eitemau nad ydynt yn cael eu casglu o ymyl y ffordd, yn gallu ymweld ag un o’r pedair canolfan arall yn y sir, gyda’r un agosaf ohonynt yn Llandrindod (ar agor Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul) a Chwmtwrch Isaf (ar agor Llun, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul).   Gellir mynd â chardfwrdd i unrhyw un o’r safleoedd ailgylchu cymunedol lleol canlynol:   Aberhonddu – Richway Crughywel Cwmdu Y Gelli Gandryll Llangynidr Pontsenni Talgarth   Er ein bod yn gobeithio y bydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu dal gafael ar eu gwastraff a’u hailgylchu na ellir eu casglu drwy gasgliadau ymyl y ffordd, neu i fynd ag ef i safle arall, rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn mor hawdd ar gyfer gwastraff gardd. Dros gyfnod y gwaith adnewyddu (yn dechrau o 20 Tachwedd), gellir mynd â gwastraff gardd i hen safle ysgol uwchradd Aberhonddu ym Mhenlan, oddi ar Ffordd Cerrigcochion ar fore Llun, Mawrth, Mercher a Sadwrn (9am-1pm).     “Rydyn ni’n gwybod na fydd y newyddion y bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Aberhonddu ar gau am dri mis yn cael ei groesawu, ac rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.” Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach. “Mae angen gwneud y gwaith adnewyddu hanfodol hwn sydd wedi’i gynllunio i sicrhau diogelwch pob defnyddiwr a bod y safle’n parhau i fod yn addas i’w ddefnyddio i’r dyfodol.   “Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Potter Group, sy’n rhedeg canolfannau ailgylchu’r cyngor, a’r contractwyr i sicrhau ein bod wedi dewis amser tawelaf y flwyddyn a’n bod yn cadw’r amser y bydd y safle ar gau i’r cyfnod lleiaf posibl.   “Gyda sir mor fawr a gwasgaredig â Phowys, rydym yn gwybod y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu deithio’n llawer pellach i ymweld â chanolfan ailgylchu arall tra bod y gwaith adnewyddu yn digwydd. Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.”   Bydd y gwaith adnewyddu’r ganolfan ailgylchu yn cynnwys mannau caled diogel ar draws y safle, uwchraddio’r gwaith draenio, gwell system un-ffordd gyda mynediad haws ac ardal parcio mwy diogel, ac ardal benodol ar gyfer gadael eitemau i’w ‘hail-ddefnyddio’.  Bydd y gwaith yn dechrau dydd Iau 16 Tachwedd, ac yn cymryd tua thri mis i’w gwblhau.   Er na fydd llawer o’r gwelliannau i’r safle yn amlwg i ymwelwyr, maen nhw’n hanfodol i sicrhau bod y cyfleuster yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, yn gweithredu’n ddiogel, ac yn parhau i roi mynediad hawdd i ymwelwyr i’w ddefnyddio.   Edrychwch ar-lein am fanylion a diwrnodau ac amseroedd agor holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Powys: https://cy.powys.gov.uk/article/749/Canolfannau-Ailgylchu-Gwastraff-Cartrefi   DIWEDD
  24 October 2023   Powys County Council would like to remind residents that the Brecon Household Waste Recycling Centre in the Ffrwdgrech Industrial Estate will be closing temporarily on Thursday 16 November to undergo important safety upgrades and improve the site user experience.   Whilst the recycling centre is closed, residents wishing to recycle items not collected at the kerbside, will be able to visit one of the other four centres in the county, the closest of which are in Llandrindod Wells (open Wed, Thurs, Fri, Sat and Sun) and Lower Cwmtwrch (open Mon, Thurs, Fri, Sat and Sun).   Cardboard can still be taken to one of the following local community recycling sites:   Brecon Richway Crickhowell Cwmdu Hay on Wye Llangynidr Sennybridge Talgarth   While we hope most people will be able to hang on to their waste and recycling which cannot be collected through the kerbside collections, or take to an alternative site, we appreciate this isn’t so easy for garden waste. For the duration of the refurbishment (starting from 20 November), garden waste can be taken to the old Brecon high school site in Penlan, off Cerrigcochion Road, on Monday, Tuesday, Wednesday and Saturday mornings (9am-1pm).   “We know that the closure of the Brecon Household Waste Recycling Centre for three-months will be unwelcome news, and we apologise for the inconvenience.” Says Cllr Jackie Charlton, Cabinet Member for a Greener Powys. “The essential works planned for this refurbishment need to be done for the safety of all users and to ensure the site remains fit-for-use going forward.   “We are working closely with Potter Group, who run the councils recycling centres, and the contractors to ensure we have picked the quietest time of the year and to make sure we keep the length of time the site is closed to a minimum.   “With a county as large and sparse as Powys, we appreciate users of the Brecon Household Waste Recycling Centre will have to travel much further to visit another recycling centre whilst the refurbishment takes place. Thank you for your patience and understanding.”   The refurbishment to the recycling centre will include new, safer hardstanding across the site, upgraded drainage, an improved one-way system with easier access and safer parking area, and a dedicated area for leaving items for re-use. Due to begin on Thursday 16 November, the work will take approximately three-months to complete.   Although many of the improvements to the site will not be noticeable to visitors, they are essential to make sure the facility complies with legal requirements, operates safely, and remains easy for visitors to access and use.   Please check online for details and opening days and times of all Powys Household Waste Recycling Centres: https://en.powys.gov.uk/article/725/Household-Waste-Recycling-Centres   ENDS

Cardiff and Vale University Health Board (UHB) and Cwm Taf Morgannwg UHB are working together, with other partners including the Stroke Association, to take important steps to make stroke care services better for anyone affected by stroke across South- Central Wales.

Experiencing a stroke is a severe medical emergency that requires immediate assessment and urgent treatment.

You can

If you or a family member have had a stroke and accessed your stroke care at Prince Charles hospital in Merthyr Tydfil or the University Hospital of Wales in Cardiff, then you might like to have your say on the South Central Stroke Services engagement exercise.

More information is available from the Cardiff and Vale University Health Board (UHB) website.  

——————————————————————

Since our last issue we know there have been several incidents of homes and businesses across Wales flooding. We are here to help advise what you can do, before, during and after a flood.

You can visit naturalresources.wales/flooding for advice and information or please feel free to get in touch with us if you have any questions. We will try to answer any queries you may have. If your query needs to be answered by one of our partners, we will do our best to get those answers for you but please bear with us, as there may be a delay. Answers will be based on information available to date, as investigations continue.
It’s also a great help if you can provide us with information so we can improve our own understanding of flooding events, and our Flood Warning Service for the future. For example:
• Do you have dated photos with specific locations taken during or after the flooding, that you would be willing to share?
• Were there any actions from your flood plan, where you realised that you needed to make changes? Would you be willing to share anything you’ve learnt?

Get in touch

———————————————————————–

FULL AUDIT IS PUBLISHED UNDER COUNCIL MEETINGS

Gyda help Noson Allan, mae dros 300 sefydliad cymunedol ar draws Cymru yn llwyfannu dros 500 perfformiad pob blwyddyn. Beth am fod yn un ohonyn nhw?   Each year over 300 community organisations use Night Out to put on 500+ performances in local community halls across Wales. Why not join them?

____________________________________________________________

This image has an empty alt attribute; its file name is Its-for-thm-1024x689.jpg

________________________________________

The idea of swimming in a river or lake will be appealing to many people during this current spell of warm weather.
We at Mid and West Wales Fire and Rescue Service are urging people to stay safe when near open water as we enter the summer months. Around 85% of accidental drownings occur at open water sites, and many of these drownings occur due to a lack of knowledge and understanding of the hazards posed by open water. Whilst the benefits of open water swimming are well documented, we feel it’s important to remind potential swimmers of the hazards posed by swimming in open water: Cold Water Shock – This affects your ability to breathe normally, can cause problems with heart and blood pressure and can also impair your mental ability. Whilst you may think that you’re a strong swimmer, cold water shock can lead to rapid deterioration of your strength. Lack of safety equipment and increased difficulty for rescue – this is particularly true for those who swim in remote locations. Tombstoning – This can be particularly dangerous if you don’t know the depth, temperature or what’s underneath the surface of the water Strong currents – these can rapidly sweep people away Water quality, e.g. toxic algal blooms and industrial/agricultural pollution Uneven / Undercut riverbanks and riverbeds (Around 60% of people who drown have ended up in the water accidentally) If you accidentally fall in the water, follow these important safety tips: Take a minute. The initial effects of cold-water pass in less than a minute so don’t try to swim straight away. Relax and float on your back to catch your breath. Try to get hold of something that will help you float. Keep calm then call for help or swim for safety if you’re able. Once you are out of the water re-warm yourself as soon as you can to avoid hypothermia. If someone falls into the water or gets into trouble whilst swimming, the instinct to jump in and help can be overwhelming, but it can quickly lead to tragedy without the right training or equipment. Stay on land and make the right call, CALL 999. Try and calm the person down, get them to float on their back and reach something out to them (such as a long stick), or use rescue throwlines that may be present.
Contact Information Rachel Kestin Communications, Engagement and Consultation Officer Mid & West Wales Fire & Rescue Service – Carmarthen, Carmarthenshire 01267 226893 r.kestin@mawwfire.gov.uk

__________________________________________________

Have Your Say on EMRTS Service Review Engagement

First dates for the Emergency Medical Retrieval and Transfer Services (EMRTS Cymru) engagement sessions have been announced by the Chief Ambulance Services Commissioner (CASC), responsible for leading the all-Wales engagement process.

The formal public engagement process, in relation to EMRTS Cymru who work in partnership with the Wales Air Ambulance Charity, has started this month with a series of engagement events during a six-week period.

The Chief Ambulance Services Commissioner, Stephen Harrhy, has been appointed by the Emergency Ambulance Services Committee (EASC) to explore and maximise the additional activity that could be achieved from existing bases and to explore options to reconfigure the air ambulance service.

The engagement timetable shows how a mix of public engagement sessions is being offered to include in-person public meetings, walk-in sessions, and virtual sessions online giving people a range of options to provide feedback during an initial six-week period.

The Commissioner, Stephen Harrhy said: “The EMRTS Service Review will focus on making sure that the patients who need this important critical care service can have access to it no matter where they live in Wales or when they need it. 

“We know that EMRTS saves lives and that patients who are treated by EMRTS recover better and quicker, so this impartial Review will consider how as many people as possible in Wales could benefit from this service, as well as considering the most effective use of clinical skills, and other resources.

“We’ve had strong interest from stakeholders in the EMRTS Service Review and I am grateful for the contributions made to date towards shaping the engagement process that demonstrates how we have listened to stakeholders and taken these suggestions on board.  I would like to thank those who have supported us in making these arrangements in localities.

“There are still some venue confirmations we are expecting and will therefore update the timetable on the EASC website as soon as all details are confirmed.

“As well as the core public engagement timetable that we have so far, I am keen to take up offers of any additional locations from stakeholders who feel would be beneficial to consider as I want as many people to have their say as possible.  Anyone who has an interest in hosting us can e-mail:  EASCServiceReviewQueries@wales.nhs.uk to make arrangements with my team.”

As well as the public sessions on the timetable, the established engagement structures of Health Boards’ Stakeholder Reference Groups (SRGs) and Community Health Councils (CHCs – soon to be Llais with effect from April 01, 2023) will be engaged with, and representative sample focus groups are also being co-ordinated.

In readiness for this engagement, a substantial amount of information has been published on the EASC website which includes a video ‘explainer’ and detailed Frequently Asked Questions section about the Service. 

Mr Harrhy explained: “We recognise that there is much complex information to convey about the clinical and operational aspects of how the Service works now that will need to be understood in order to provide feedback.  I very much encourage everyone to use this information before attending any of the engagement sessions as it should help clarify any queries.”

Recognising that virtual sessions can be a more convenient way for many people to provide feedback, a guide has also been produced by the EASC team which sets out how to attend the virtual public meetings online using Microsoft Teams for those who are unfamiliar with the platform. 

All previously issued briefing updates are published in English and Welsh on the EASC website News – Emergency Ambulance Services Committee (nhs.wales), but anyone who would like to receive a copy e-mailed directly, can send an e-mail to:  EASCServiceReviewQueries@wales.nhs.uk  requesting to be added to the distribution list.

__________________________________________

Pontybat Action Group rallies to support Roundabout Plan

In the wake of the Ministerial response by Deputy Climate Change Minister, Lee Waters MS to the Independent Roads Review, commissioned by Welsh Government, which has failed to endorse the widely supported Roundabout proposal for the A470/A438 junction, a group of local activists has rallied to the cause.

Local County Councillor,  Tom Colbert, who, as a chartered engineer himself has championed the plans, addressed the Pont-y bat Action Group at a site meeting on Monday, 20th February. Along with colleagues, he also inspected the debris of a Renault saloon car that was involved in an RTA at that location just last Friday. Cllr Colbert said that he was determined to redouble his efforts to promote the scheme – and would be addressing Felin Fach Community Council on the topic at its next scheduled meeting on Tuesday, 14th March. ENDS

Captions for photo – any credit to Pontybat Action Group (Pybag):

  1. Left to right: local residents Roger Williams CBE; David Allen; Sue Brown: David Chadwick; Delyth Rowlands (Felinfach Community Council  Clerk); Powys County Cllr Tom  Colbert (Bronllys and Felin Fach) and Steve Shepstone
  2. Left to right: former MP and County Councillor, Roger Williams CBE joins Cllr Tom Colbert and David Chadwick in examining the debris of the latest collision at the known blackspot
  Canals, Communities & Wellbeing Project
Developing connections along the two canal corridors within Powys is the focus of the Canals, Communities and Wellbeing project and, whether you’re a resident or a visitor to Powys, we’d love to know what you think about our canals. Until 11 January 2023 we’re gathering your thoughts and comments so that we can shape our future plans around your ideas and needs. Whether that’s what you’d like to see improved, or what currently prevents you from making the most of the canals and their surrounding areas. Working within a corridor of 5km along each side of the Montgomery and Monmouthshire and Brecon canals, the aim of the Canals, Communities and Wellbeing project is to increase opportunities for public access, recreation and rural active travel to support enhanced wellbeing. But we need your views on how to do this. It could be improvements to the towpaths, canal access and public rights of way, creating or enhancing wildlife areas, providing opportunities for people to connect with nature along our canals or simply adding more seating or picnic areas for everyone to enjoy. “We are extremely lucky here is Powys to have two historically important and beautiful canals running through our county.” explains Cllr Jackie Charlton, Cabinet Member for a Greener Powys. “Not only do they play a crucial role in creating incredible nature-rich habitats for all kinds of wildlife, but they also provide a unique place for residents and visitors to enjoy. “By joining forces with other key partners as part of the Canals, Communities and Wellbeing project, we are determined to make sure that these remarkable waterways are accessible for all and can provide opportunities for everyone to experience. “In order to do this, it is important to us to find out what you think. What is it that makes these spaces special for you? Is there anything that stops you from visiting the canals? What could be done to encourage more people to use the outdoor space along the canal corridor? Have your say and share your thoughts with us through our online survey.” Running until May 2023, this collaborative project is being led by Powys County Council’s Countryside Access and Recreation Team, working in partnership with Glandŵr Cymru, the Canal & River Trust in Wales, Brecon Beacons National Park Authority, Montgomeryshire Wildlife Trust and Wildlife Trust of South and West Wales. The activity will complement other initiatives being delivered by the partner organisations and is supported through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. Please share your thoughts and ideas online: www.haveyoursaypowys.wales/canals-communities-and-well-being Image: Pencelli, Monmouthshire and Brecon Canal  

Dyfed Powys Police have started to see a rise in ‘Courier Fraud’.

• Courier Fraud is not the fake DPD or Royal Mail text type scam.

• Courier Fraud involves a criminal pretending to be a police officer and phoning you.

• Courier Fraud results in a criminal collecting money or bank cards from you personally.

These frauds are predominantly aimed at those using landlines and those that will not question if the person at the other end really is who they say they are.

The current version of the fraud works by the criminal phoning the victim stating that they are a police officer and that they have someone under arrest for fraudulent use of their credit or debit card.

The criminal may state that the person in custody is a relative of the victim, and that the victim is under caution and cannot tell anyone else about the call.

The criminal will then go on to get the victim to either withdraw money for some spurious reason or gain details of their credit/debit card.

The reason it is called Courier Fraud is because the result is the criminal tells the victim that a courier will be collecting the money or card and PIN.

The courier will be the criminal – who will pretend to be a courier or the ‘police officer’ that spoke to the victim.

They will reassure the victim that the money will be held in safe keeping and be returned or refunded.

The reason for collecting the money will normally be that the bank has rogue staff that are putting counterfeit money in the withdrawals that people request.

I have attached a PDF which can be printed A3, A4 or A5 so can be used as a leaflet or poster, it is Welsh one side and English on the other.

Remember

• The police will never phone you and ask you to convey details of your debit or credit card

• The police will not caution you over the phone and ask you to collect money

• The police will not contact you to tell you your debit or credit card has been cloned

• The police, or your bank, will never ask you to withdraw money or transfer it to a different account

• The police will never ask you to reveal your full banking password or PIN

• Phone a family member or friend to make sure the line has cleared and then phone 101 to report to police • Report it online:  https://www.dyfed-powys.police.uk/en/contact-us/report-an-incident/   or call 101

___________________________________________________

https://e-activist.com/page/108816/petition/1#:~:text=%23OurPathsOurFuture,Sign%20the%20Pledg

_______________________________

_____________________________________

Powys Dyslexia Support Group

Due to circumstances beyond our control, Powys Dyslexia Support Group will cease to operate from 21stMay 2022 and the Face Book Page will no longer be updated or monitored.

For information relating to Dyslexia the organisations listed below may be useful.

Tutors and  Assessors

Bangor University Assessment Centre     www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/assessment_centre.php.en

British Dyslexia Association tutor List : https://www.bdadyslexia.org.uk

Dyslexia Guild Tutor List: https://dyslexiaguild.org.uk

Patoss Tutor List : https://www.patoss-dyslexia.org

Specific  Learning Differences Standards Committee tutor list : https://www.sasc.org.uk

Exam Access Arrangements

Access Arrangements, Reasonable Adjustments and Special Considerations for exams and tests and applies to most of the awarding bodies (Reviewed Yearly)

www.jcq.org.uk/wp-content/uploads/2021/11/AA_regs_21-22_FINAL.pdf

Exam Guidance for National Tests

AQA | Exams admin | Special consideration: https://www.aqa.org.uk

SEN Code of Practise for Wales:

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/the-additional-learning-needs-code-for-wales-2021.pdf ( reviewed yearly)

Other Organizations

BDA www.bdadyslexia.org.uk

Dyslexia Action: https://dyslexiaaction.org.uk

IPSEA (Independent Provider of Special Education Advice): https://www.ipsea.org.uk

Made by Dyslexia: https://www.madebydyslexia.org

Patoss Tutor List : https://www.patoss-dyslexia.org

SASC: https://www.sasc.org.uk

___________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
__________________________-________________________________________
 
 
 

__________________________________________________

The Older People’s Commissioner for Wales has launched a Facebook page!

Here at the Commissioner’s office, we celebrate the fact that we are living longer, healthier lives and we understand the importance of adding life to years, not just years to life.

Hearing from older people about the things that matter to them most is vital in helping to guide and shape our work and we want to use Facebook as a platform to have an open and honest conversation with older people and stakeholders throughout Wales.

We want to hear from older people about what is working well, and what needs to be improved. We want older people to share their opinions about what it’s like growing older in Wales today and hear their ideas on the best ways to deliver change because by working together, we can help to make Wales the best place in the world to grow older.

If you would like to keep up to date with the Commissioner’s work, feel free to like, follow and share our page here

https://www.facebook.com/Comisiynydd-Pobl-H%C5%B7n-Cymru-Older-Peoples-Commissioner-for-Wales-463421591135062/?modal=admin_todo_tour

 
Written by Brecon Medical Group Practice (27/08/19) and distributed with covering email by: Brecon Medical Practice Patient Participation Group. The aims of our group are to: “strengthen the relationship between the Practice and its patients in continuing to improve its provision of healthcare to the benefit of both”.

________________________________________________

Good news for good causes

We know that fundraising is a constant effort for community groups throughout Powys. Loto Powys Lotto has been established to help local organisations and clubs raise much-needed funds. Working with Powys County Council, we have established this ethical lottery as an easy, fun and totally free way for good causes create sustainable, year-round income.

It would be amazing if you could tell the good causes in your area about this opportunity. If you have a parish newsletter, website, social media or other communication methods, Please spread the word about this funding for local groups. Examples of good causes:

  • Sports clubs
  • Charities
  • School PTAs
  • Village halls
  • Social enterprises

Lotto Powys Lotto can help groups raise over £500 a year with just 20 ticket sales a week. There’s no risk, no cost and no administration.

Let’s Get Started

How Do Groups Sign-Up?

Step 1: Go to https://www.powyslotto.com/good-causes/apply and register the organisation
Step 2: We’ll review and approve the organisation within 5 days
Step 3: The organisation can selling tickets via our website

For more info check out our factsheet containing some Frequently Asked Questions. Feel free to share this with local groups. 

Happy To Help

If you have any questions call us on 01865 582828, email support@powyslotto.com
or go to: www.powyslotto.com

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

Felinfach Kiosk

The kiosk situated in the Village in which the defibrillator was housed  in before it was stolen is now empty and is crying out to be used

If anyone has any suggestions on what the kiosk can be used for or be made use of please let us know.

Contact: Delyth on 070971 160396 or e-mail felinfachcommunitycouncil18@outlook.com

___________________________________

Carers Allowance is the lowest benefit of its kind at £64.60 per week. It is the main benefit for people caring unpaid for family or friends. We want to see Carer’s Allowance significantly increased for all carers in the UK.

In Scotland, Carer’s Allowance is going up by £8.50 per week, to the same level as Jobseeker’s Allowance. In the short term we want Carer’s Allowance in England, Wales and Northern Ireland to be raised by at least £8.50, to match the changes being made in Scotland.

Carers UK is sending a letter on behalf of the 6.5 million carers in the UK to Secretary of State, Esther McVey, calling for Carer’s Allowance to be raised to the level of Jobseeker’s Allowance

Please add your signature to this petition, you do not have to be a carer, just to care and it only takes a few minutes.

Fairer for Carers

Disposable plastics tax in February 2018

The Welsh Government is always looking for ways to improve delivery of our environmental objectives, and announced our continued consideration of a disposable plastics tax in February 2018. There has been considerable interest in, and support for, a tax on disposable plastics in Wales.

As you may be aware, the Chancellor launched a call for evidence on 13 March to examine how charges or changes to the tax system could tackle the problems associated with single-use plastic waste. We are pleased that HM Treasury are considering this at a UK level and have had constructive discussions with the UK Government that Wales will be fully involved in this process. This includes ensuring we will be able to view responses, contribute to the analysis of the call for evidence and share Welsh views on the development of policy options. Welsh Treasury and Environment colleagues are working closely together and we are committed to both working with the UK Government and continuing to work on a standalone disposable plastics tax for Wales. This remains an option for Wales, seeking to ensure that new taxes meet Welsh needs either alone or alongside the UK Government.

We are writing to you as a Welsh stakeholder to ensure you are aware of the call for evidence and to provide reassurance that any contribution will be considered from a devolved perspective.

The call for evidence looks across the lifecycle of single-use plastics to examine how the tax system or charges could reduce waste. The document is available here: “Tackling the plastic problem: Using the tax system or charges to address single-use plastic waste”.

The deadline for responses to this call for evidence is 18 May 2018 and they should be sent to ETTanswers@hmtreasury.gsi.gov.uk.

UK Treasury are keen to share this information-gathering exercise to anyone with an interest in single-use plastics. Please forward this email to anyone else who might be interested. Any questions about the kind of information that UK Treasury are looking for or about the process as a whole, please contact UK Treasury on the email address provided above.

Should you have any other queries, please contact us on the Welsh Treasury mailbox.

Trysorlys Cymru / Welsh Treasury

___________________________

Road Maintenance in Llandefalle, Llanfilo & Felinfach

If anyone has any problem with Road Maintenance near them, please contact PCC Highways Dept. 01874 620500 or contact Delyth
email felinfachcommunitycouncil18@outlook.com or ring 07971 160396

______________________________________________

 

envisage

 A spotlight on tackling loneliness and social isolation among older people

 EnvisAGE is a discussion journal edited by Age Cymru. It aims to explore issues affecting older people, stimulate discussion and share good practice.

In  editions of EnvisAGE, we shine a spotlight on tackling loneliness and social isolation among older people. We look at the reasons for loneliness, and explore a broad range of possible approaches to reducing it to improve well being and quality of life.

Featured articles include:

· No one should have no one – older people’s experiences of loneliness

· Loneliness in later life: what are the risk factors?

· Combatting loneliness amongst older people- prioritise and mobilise!

· The Men’s Sheds movement in Wales – an insight from the Squirrel’s Nest

· OlympAGE Games provides a festival of fun sporting activities for older people

· Gwanwyn clubs: ‘…and now for something completely different!’

· Reducing loneliness and social isolation in older people? The role of the third sector and public policy in Wales

· It’s going to take a new kind of village: addressing loneliness in an ageing population

Sadly, at the beginning of December 2017, the Chair of Age Cymru’s Board of Trustees, Meirion Hughes, passed away following a brief illness. As a member of the EnvisAGE editorial board, Meirion made a significant contribution to the success of the journal. We therefore dedicate this edition of EnvisAGE to his lasting memory.

If you would like more information about EnvisAGE please visit http://bit.ly/EnvisAGE or contact Dr Ceri Cryer ceri.cryer@agecymru.org.uk

diabetes-uk

diabetes

 ———————————————————

Energy Effecientwww.resourceefficient.gov.wales

—————————————————————————————————–